Psychosomatyka – wpływ emocji na zdrowie

Psychosomatyka – wpływ emocji na zdrowie

Terapia psychosomatyczna – terapia czaszkowo-krzyżowa, osteopatia wisceralna i metody relaksacji i hipnozy. Zapraszamy do naszego gabinetu ! ul.Wojciechowskiego 2a Medical Zen

Psychosomatyka to  dziedzina nauki zajmująca się rozpatrywaniem zależności psychosomatycznych, czyli dotyczących wpływu czynników psychicznych na organizm człowieka. Badania w modelu patogenetycznym poszukują czynników natury psychicznej w powstawaniu chorób somatycznych i wpływających na ich przebieg. Choroba ma swój cel, funkcje. Polega ona na uświadomieniu człowiekowi tego, co jest potrzebne, by mógł powrócić do harmonii, a tym samym do zdrowia. Stan chorobowy zmusza nas, byśmy zajrzeli w głąb siebie, odnaleźli przyczyny dysfunkcji, oraz znaleźli odpowiedni sposób postępowania, zanim będzie za późno.

Choroba może powstać gdy:

 • Myślisz, ze popełniasz wielki błąd, potępiasz siebie samego za swoje czyny
 • Jesteś w konflikcie wewnętrznym , przeciwstawiasz się swojemu „ja”, działasz wbrew swojej duszypsychosomatyka
 • Żyjesz w dysharmonii
 • Twoje życie to ciągła walka
 • Odczuwasz ciągły niedosyt, w Twoim życiu brakuje wdzięczności i obfitości
 • Nie doświadczasz miłości
 • Żyjesz w poczuciu grzechu , dostrzegasz świat jako „dobre” i „złe”, czarne i białe. Widzisz siebie w rozdzieleniu, a nie jedności ze wszystkim
 • Nie czujesz spełnienia, koncentrujesz się na braku
 • Żyjesz nie tak jakbyś chciał, jesteś uwięziony w pułapkę swojego życia
 • Czujesz, że postępujesz nie fair w stosunku do otoczenia. Przytłacza Cię poczucie winy i za duży ciężar odpowiedzialności spoczywa na Twoich barkach

Kluczem do zrozumienia choroby może być zadanie sobie następujących pytań:

 • Jaki organ, narząd jest w nierównowadze, który nieprawidłowo pracuje?
 • Jaką funkcje może spełniać moja choroba. Czy może mieć ona związek z moją duszą, moimi wewnętrznymi problemami? Czy ma ona za zadanie coś mi ukazać?
 • Do jakich działań zmusza mnie to odkrycie? Co w moim życiu ma zmienić to głębsze przesłanie choroby?
 • Czy choroba ma mnie uspokoić, wyciszyć, zwolnić bieg życia, czy wręcz przeciwnie – pobudzić do działania i sprawić, że sprostam wymogom życia
 • Jaka/jaki naprawdę jestem ? Co powinnam/powinienem w sobie zmienić, a co zaakceptować?
 • Jak powinno wyglądać moje uzdrowione „ja”?

Uzdrowienie może nastąpić po głębszej analizie symptomów, znalezienia klucza do pracy nad sobą i głębokie zmiany, która uleczy duszę, a tym samym poprawi stan zdrowotny. Mindfulness i medytacja pozwoli wyciszyć umysł, tak by móc znaleść w sobie te wszystkie odpowiedzi i rozwiązania. Da się zauważyć, że większość jednostek chorobowych współisnieje z dysharmonią umysłu, lękiem, niepokojem i wewnętrznym zagubieniem. Lekarstwem na to może stać się medytacja uważności.

Mindfulness jest terminem tłumaczonym w języku polskim, jako uważność  lub pełnia obecności. Profesor Jon Kabat Zinn prekursor metody,  mówi o uważności jako byciu skoncentrowanym w określony sposób: świadomie, tu i teraz, bez wartościowania i ocen. Podstawowym założeniem mindfulness  jest osiągnięcie stanu w którym jesteśmy osadzeni w chwili obecnej i nie będąc myślami w przyszłości, ani przeszłości tylko w pełni angażujemy się na tym co dzieje się w naszej świadomości. Wszystkimi zmysłami odbieramy rzeczywistość.

UWAŻNOŚĆ ŁAGODZI BÓL I CIERPIENIE

Typowa technika medytacji polega na skupianiu uwagi na oddychaniu. Rezultatem takich działań jest to, że osoba medytująca przestaje walczyć z bólem. Obserwuje ona wszystko co dzieje się w jej umyśle i ciele.

Ważne jest to, by zdać sobie sprawę, że ból ma swój naturalny rytm – jak falami raz zalewa, nasilać się, raz łagodnieje. Jeśli osoba medytująca zacznie to dostrzegać, przestanie stawiać temu opór, a ból zacznie samoistnie ustępować.

Umysł ma duży wpływ na odczuwanie bólu. Każdy z nas posiada regulator bólu – decyduje on o tym jak długo odczuwamy ból i z jaką intensywnością. Dzięki kontroli i zwiększeniu świadomości unikamy błędnego koła. Stres i lęk zwiększa dodatkowo niepokój, a to podwyższa napięcie mięśniowe w ciele. Odciążony dodatkowo jest układ odpornościowy . To wszystko utrudnia powrót do zdrowia.

Trzeba pamiętać, że mózg coraz bardziej uwrażliwia się na ból. U osób przewlekle chorujących  wytwarza się więcej obszarów w mózgu, odpowiedzialnych za odczuwanie bólu.

Przykłady chorób związanych  psychiką i emocjami :


Rada
Addisona choroba –  złość na siebie, niedożywienie emocjonalne. Uwolnić się od złości, dawać sobie miłość.
AIDS – poczucie beznadziejności i rozpaczy, bycia nie dość dobrym. Zauważyć własną siłę.
Aktywność nadmierna – Przyczyna: poczucie przytłoczenia i lęk. Uświadomić sobie, że jest się bezpiecznym.
Alergia – Przyczyna: wypieranie się własnej mocy, uczulenie na życie, nadwrażliwość, obrona, agresja, przytłumiona chęć ataku, strach przed życiem Pokochać życie, uświadomić sobie własną moc.
Alkoholizm – Przyczyna: poczucie beznadziejności i winy. Poszukiwanie „samego siebie”, uczucie przeciążenia, brak gotowości do tego, by wyjść naprzeciw problemom życia Dostrzec swoją wartość, odkryć się na nowo, stawić czoło problemom, otworzyć serce na nowe, szukać możliwości i konstruktywnych działań
Alzheimera choroba – Przyczyna: bezradność, brak akceptacji świata takim, jaki on jest, gniew Zaakceptuj świat, wyzbądź się gniewu, odnajdź swoją wewnętrzną moc.
Amnezja – Przyczyna: lęki i ucieczka przed życiem. Poczuj się bezpieczny i pokochaj życie.
Angina – Przyczyna: wewnętrzne przekonanie o niemożności wyrażania siebie i proszenia o to, czego się pragnie Naucz się wyrażać siebie i prosić o to, czego chcesz.
Anemia – Przyczyna: brak radości, lęk przed życiem, poczucie nie bycia dość dobrym, „jestem słaby”, brak zaangażowania w życie, niechęć, obojętność Znajdź to, co Ci sprawia radość, pokochaj życie, poznaj swoją wartość, zacznij działać i realizować swoje marzenia
Anoreksja – chęć uwolnienia się od wszystkiego,co złe, niskie,  cielesne. Wygórowane ideały, niechęć do stałych związków z ludźmi i łączenia się z nimi Akceptacja siebie i swojego ciała. Otwarcie się na rzeczywistość i na innych
Apatia – Przyczyna: tłumienie swoich emocji, lęki. Naucz się okazywać emocje, zaakceptuj je. Zadbaj o swoje poczucie bezpieczeństwa.
Apetyt nadmierny – Przyczyna: lęk i negatywne osądzanie swoich emocji. Zaakceptuj swoje uczucia i podaruj sobie to, co Ci da poczucie bezpieczeństwa.
Arterioskleroza (miażdżyca tętnic) – Przyczyna: bycie zatwardziałym, niechęć dostrzegania tego, co jest dobre w życiu, wąskie horyzonty myślowe. Naucz się dostrzegać to, co dobre, bądź elastyczny
Artretyzm – Przyczyna: poczucie bycia niekochanym, chowanie w sobie urazy, nadmierny krytycyzm, ograniczona ruchliwość, sztywność, upór, brak ciepła wewnętrznego, ciasne normy społeczne Naucz się akceptować siebie i innych. Daj sobie miłość. Przebacz sobie i innym winy, postara się wprowadzić więcej dynamizmu w swoje życie, otwórz serce na innych,
Artroza (zwyrodnienie stawów) –zniekształcenie duchowo-umysłowe, deformacja prawdziwego „ja”, poczucie winy, ociężałość Odnajdź siebie, pokochaj siebie, wybacz sobie
Astma oskrzelowa – Przyczyna: tłumienie płaczu, miłość, która przytłacza. Jeśli tego potrzebujesz, pozwól sobie na płacz.
Bezpłodność – Przyczyna: opór wobec życia, poczucia bycia niegotowym na rodzicielstwo. Zaakceptuj naturalny bieg życia.
Bezsenność – Przyczyna: lęki i brak zaufania procesowi życia Zaufaj życiu, kultywuj poczucie bezpieczeństwa.
Biegunka – Przyczyna: silny lęk i gniew, niezdolność do konfrontacji z rzeczywistym stanem rzeczy, brak elastyczności Uwolnij się od lęku i gniewu, zadbaj o swoje poczucie bezpieczeństwa.
Bielactwo – Przyczyna: brak poczucia przynależności: Poczuj się częścią rodziny, społeczeństwa, Wszechświata.
Bielnica – Przyczyna: skrępowanie, nieufność w związkach, gniew, rozczarowania. Pozwól sobie na naturalność, zaufaj ukochanej osobie, uwolnij się od gniewu, zaakceptuj rzeczy takimi, jakimi one są.
Ból chroniczny – Przyczyna: silne poczucie winy. Znak spiętrzeń i blokat wewnętrznych. przebacz sobie wszystko, pokochaj siebie. Wprowadź harmonię do swojego życia.
Brodawki – Przyczyna: wiara w brzydotę Zauważ to, co jest w Tobie piękne.
Cellulitis – Przyczyna: dużo nie uzewnętrznionego gniewu. Uwolnij się od gniewu, przebacz sobie i innym.
Cholesterol (nadmiar) – Przyczyna: nie pozwalanie sobie na odczuwanie i okazywanie radości Poczuj się w porządku będąc radosnym.
Chroniczne choroby – Przyczyna: opór przed zmianą, choćby była na lepsze, strach przed przyszłością, brak poczucia bezpieczeństwa  („dobre to, co jest znane nawet, jeśli jest złe”, „znane jest bezpieczne, nawet jeśli dokucza”). Uświadom sobie, że jesteś bezpieczny, Twoja przyszłość również jest dla Ciebie bezpieczna. Uwierz, że zmiany mogą być dobre.
Chroniczny ból – Przyczyna: namiętne pragnienie miłości z poczuciem jej nie otrzymywania. pokochaj siebie, daj sobie to, co jest dobre, spełniaj swoje marzenia.
Ciśnienie krwi niskie – Przyczyna: nie rozwiązane problemy emocjonalne. Rada: uwolnij się od przeszłości.
Ciśnienie krwi niskie – Przyczyna: brak miłości w dzieciństwie. daj sobie miłość.
Cukrzyca – Przyczyna: tęsknota za słodyczą życia, poczucie goryczy, smutek. daj sobie to, co jest dla Ciebie dobre, odnajdź życiową radość.
Cuschinga choroba – Przyczyna: brak równowagi emocjonalnej, wiele negatywnych myśli. zrównoważ swój umysł na przykład za pomocą medytacji. Uwolnij się od negatywnych myśli odpowiednio afirmując.
Cysty – Przyczyna: pielęgnowanie w sobie uraz i ciągłe przeżywanie tego, co było bolesne w przeszłości. przebacz, uwolnij się od uraz. Skoncentruj się na tym, co jest
Czyraki – intensywne przeżywanie gniewu. uwolnij się od gniewu, okazuj pozytywne emocje.
Depresja – Przyczyna: nie pozwalanie sobie na wyrażanie negatywnych emocji, brak nadziei. To co stłumione wywołuje jeszcze większe napięcie, nie dopuszczanie swoich uczuć wyrażaj to, co czujesz. Odnajdź siłę w sobie.
Dróg oddechowych choroby – Przyczyna: obawa przed doznawaniem życia w pełni. poczuj się bezpiecznie żyjąc pełnią życia.
Drożdżyca – Przyczyna: brak wspierania samego siebie. daj sobie to, czego potrzebujesz. Kochaj siebie.
Duszności – Przyczyna: lęki i nieufność. pokonaj swój strach, zdobądź się na zaufanie
Dyskopatia – Przyczyna: poczucie nie bycia wspieranym, brak zdecydowania. proś o wsparcie, dawaj je sobie. Naucz się decydować.
Dziąsła – dolegliwości – Przyczyna: niezdecydowanie uświadom sobie, czego chcesz, samodzielnie decyduj o kształcie swojego życia
Egzema – Przyczyna: silny wewnętrzny konflikt.  rozwiąż swoje problemy.
Epilepsja – Przyczyna: poczucie bycia prześladowanym, odrzucanie życia. Dbaj o poczucie bezpieczeństwa i własnej siły, zauważ to, co w życiu dobre
Gardło (dolegliwości) – Przyczyna: nieumiejętność wyrażania siebie, nie pozwalanie sobie na spontaniczność, tłamszenie w sobie gniewu. Rada: pozwól sobie na spontaniczność, aucz się wyrażać siebie, uwolnij się od gniewu.
Głowa (bóle) – Przyczyna: nadmierny krytycyzm w stosunku do siebie. zaakceptuj siebie, zauważ swoje zalety.
Gorączka – Przyczyna: gniew. Rada: zrównoważ emocje, uwolnij się od gniewu. uwolnij się od toksycznych emocji.
Gruźlica – Przyczyna: skłonność do okrucieństwa, zaborczość, chęć zemsty. przebacz sobie i innym, przestań żyć przeszłością.
Guzy – Przyczyna: pielęgnowanie w sobie starcy uraz oraz poczucia winy. przebacz sobie i innym, przestań żyć przeszłością.
Hodgina choroba – Przyczyna: poczucie nie bycia dość dobrym, poczucie winy. zaakceptuj siebie, uznaj, że jesteś w porządku takim, jakim jesteś. Przebacz sobie.
Infekcje – Przyczyna: rozdrażnienie. Rada: zadbaj o spokój umysłu.
Ischias – Przyczyna: strach przed brakiem pieniędzy, obawa przed przyszłością. uwierz, że jesteś bezpieczny.
Jąkanie się – Przyczyna: nieumiejętność wyrażania siebie, lęki. uwierz, że jesteś w porządku,  wyrażając swoje emocje, zadbaj o poczucie bezpieczeństwa.
Kamica nerkowa – Przyczyna: nie ujawnianie gniewu. wyrażaj gniew, kiedy go czujesz, uwalniaj się od niego.
Kobiece dolegliwości – Przyczyna: brak akceptacji swojej kobiecości. zaakceptuj siebie jako kobietę.
Kręgosłupa choroby – Przyczyna: poczucie braku wsparcia. Rada: wspieraj siebie,proś o wsparcie.
Krzywica – Przyczyna: głód miłości. dawaj miłość sobie i innym.
Moczenie nocne – lęk przed rodzicami, „płakanie pęcherzem”, sprzeciw wobec złemu traktowaniu, przeciążenie, wewnętrzne napięcie daj dziecku poczucie bezpieczeństwa
Nadwaga – Przyczyna: brak poczucia bezpieczeństwa, nie akceptowanie siebie, potrzeba opieki i miłości. Pokochaj siebie takim, jakim jesteś, przekonaj się, że jesteś bezpieczny, dawaj sobie wsparcie.
Nałogi – Przyczyna: ucieczka od życia, brak miłości do siebie. pogódź się z życiem, pokochaj siebie.
Nerek dolegliwości – Przyczyna: nadmierny krytycyzm, rozczarowania, przesadne reakcje. zrównoważ swoje emocje, zaakceptuj siebie i innych.
Nerwobóle – Przyczyna: chęć karania siebie za przeszłe winy. Wybacz sobie
Niestrawność – Przyczyna: strach. uwolnij się od strachu, poczuj się bezpiecznie
Nogi (dolegliwości) – Przyczyna: niechęć do pójścia dalej.  zostaw przeszłość za sobą.
Omdlenia – Przyczyna: poczucie bycia bezradnym. uświadom sobie swoją  wewnętrzną moc.
Oziębłość seksualna –nadmierne kontrolowanie swoich zachowań, zbytnie samoopanowanie, stłumione, nieświadome wzory obcych zachowań, poczucie odrzucenia i niechęć do „oddawania siebie” Rozluźnienie i wyciszenie umysłu, poczucie zaufania do życia i wszechświata, odnalezienie siebie
Opryszczka – gwałtowne spory i konflikty wewnętrzne, niezadowolenie, agresja, napięcie duchowo-umysłowe Wycisz umysł, otwórz się na wybaczenie, pokochaj innych i siebie
Paraliż – Przyczyna: lęk, ucieczka od życia i decydowania. uwolnij się od strachu, pokochaj życie, nie bój się stawiać czoła problemom, decyduj o sobie.
Pasożyty – Przyczyna: pozwalanie innym na przejmowanie kontroli nad życiem. sam decyduj o sobie.
Pokrzywka – Przyczyna: lęki i wyolbrzymianie swoich problemów. Patrz na swoje kłopoty trzeźwym okiem. Dbaj o spokój umysłu.
Polipy – Przyczyna: napięcia w rodzinie, dziecko ma poczucie bycia niechcianym i niekochanym. wyrażaj miłość względem dziecka. Niech wie, że jest akceptowane.
Półpasiec – Przyczyna: napięcia. relaksuj się.
Przeziębienie – Przyczyna: drobne urazy, zajmowanie się zbyt wieloma rzeczami na raz. pozwól sobie na wypoczynek, uwolnij się od uraz.
Rak – Przyczyna: wielkie urazy, nienawiść. przebacz sobie i innym.
Rany – Przyczyna: poczucie winy i chęć ukarania się Rada: wybacz sobie
Reumatyzm: Przyczyna: zgorzknienie, poczucie bycia niekochanym, urazy. pokochaj siebie, daj sobie to, co dobre, przebacz
Równowagi zaburzenia – Przyczyna: brak koncentracji skup się na odpowiednim celu.
Rozedma płuc – Przyczyna: poczucie nie zasługiwania na życie. uwierz, że życie jest Twoim naturalnym prawem.
Serca dolegliwości – Przyczyna: zatwardziałość, brak radości i miłości oraz wybaczenia. pozwól sobie na przeżywanie dobrych uczuć.
Skurcze – Przyczyna: lęki uspokój się.
Śpiączka – Przyczyna: ucieczka przed problemami życia. warto uwierzyć, że życie jest bezpieczne, uwolnić się od lęków.
Spojówek zapalenie- brak gotowości do rozwiązania konfliktów, przeciążenie, poczucie niezrozumienia Odpocznij, nabierz dydtansu do spraw, zmierz się z bierzącymi problemami
Trądzik – trudności w nawiązywaniu kontaktu, konflikt z ciałem, zanieczyszczenie duchowe Otwórz się na innych, zaakceptuj siebie i swoje ciało, żyj w zgodzie ze swoją duchowością
Zaparcia – Przyczyna: niechęć od uwolnienia się od tego, co było zostaw za sobą przeszłość.
Zęby (dolegliwości) – Przyczyna: niezdecydowanie. Rada: nie bój się decydować.
Żył zapalenie – Przyczyna: zrzucanie na innych odpowiedzialności za to, co spotyka Cię w życiu, gniew. weź odpowiedzialność za swoje życie. Uwolnij się od gniewu

Więcej w książce Integracja psychosomatyczna: http://psychosomatyka.com.pl/

Oznaczone , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.