Choroby serca – psychosomatyka

Zaburzenia sercowo-naczyniowe takie jak nadciśnienie, choroba wieńcowa jak już wcześniej zostało wspomniane biorą często swój początek w depresji i stanach lękowych. Typowe zaburzenia psychosomatyczne serca jakie wyróżniamy to: nerwice lękowe serca, zespół serca hiperkinetycznego, napadowy częstoskurcz nadkomorowy. Nerwice serca opisywał już Freud, objawia się tachykardią, kołataniem serca, krótkotrwałymi arytmiami, zakłóceniami oddychania takimi jak duszność, napadami przypominającymi astmę. Mogą występować także objawy takie jak napadowe poty, drżenia rąk, zawroty głowy, parastezje. Osoby z nerwicą serca często mają potrzebę prowadzenia przez inną osobę, odczuwają także silny lęk przed odtrąceniem.

Choroba niedokrwienna serca jest chorobą somatyczną, na którą duży wpływ ma psychika. Osoby zagrożone zawałem serca określa się typem osób o profilu „A”, ambitnych, silnych, zawzięcie dążących do celu. Są ekstrawertyczni i towarzyscy, lecz w ich zachowaniu ukazuje się pewna sztywność. Zawał serca jest szczególnym zagrożeniem dla osób o profilu narcystycznym, które właśnie straciły pracę, bądź partnera życiowego.

Nadciśnienie samoistne może wystąpić także z przyczyn psychicznych u socjologicznych. Zależności takie jak stres otoczenia (dramatyczne wydarzenia), uwarunkowania osobowościowe (zachowanie się), zmiana warunków życia (czynniki kulturowe i społeczne) wpływają na nadciśnienie. Ciśnienie krwi pod wpływem obciążeni psychicznych wzrasta na skutek stymulacji układu sympatycznego. Za wysokim ciśnieniem krwi może wiązać się wewnętrzny konflikt pomiędzy wrogością, a zależnością i chęcią podporządkowania się. Zgodnie z tym stłumiona wrogość, nieujawniona agresja może doprowadzić do przejściowych wzrostów ciśnienia. Osoby z wysokim poziomem lęku także mogą wpływać niekorzystnie na ciśnienie krwi. U osób z nadciśnieniem w testach stwierdzono: wyższą podejrzliwość, wyższy lęk, łatwiejsze wpadanie w złość.

W Medycynie Chińskiej serce i jego obrońca osierdzie są energią żywiołu ognia. By człowiek wytworzył w sobie zdolność do spokoju i harmoni ducha, energia yang i yin musi być w rownowadze. Przy zdrowym Żywiole Ognia życie danego człowieka nacechowane jest spokojną radością i harmonią. Serce swobodnie dostraja się do innych narządów ciała i odgrywa rolę w relacjach z innymi ludźmi. Człowiek o zdrowym Żywiole Ognia jest inteligentny, wszystko rozumie szybko i bezbłędnie, jest otwarty na nowości. Ma ładną twarz, śpi dobrze, mówi spokojnie i jasno. Miłość to kolejny pozytywny aspekt Ognia. W kulturach zachodnich serce uważa się za tę
część ciała, którą człowiek odczuwa miłość. Przede wszystkim chodzi tutaj o entuzjazm, który może być powiązany z miłością, spokojne zrozumienie dla drugiego człowieka, ale też podniecenie seksualne (osierdzie). Jeśli jednak chodzi o empatię oraz gotowość troszczenia się o drugiego człowieka, bez których nasze wyobrażenie miłości byłoby niekompletne, to za te aspekty w istotniejszy sposób odpowiedzialny jest Żywioł Ziemi. Serce posiada energie shen, czyli świadomość. Shen jest duchem Serca, nazywa się je także podstawowym pierwiastkiem Ognia i odpowiada niej więcej temu, co na Zachodzie określa się mianem świadomości. Shen ma dwia domy,
jedną z nich jest Serce, drugą środek głowy za Trzecim Okiem (odpowiada to położeniu przysadki mózgowej). Korzenie shen znajdują się w aspekcie jang Nerek, czyli w tzw. Nerce Ognia.

Niedostatek yin Serca, może mieć przyczynę w słabym tworzenie krwi (Śledziona) czy
słabe jej gromadzenie (Wątroba). Przede wszystkim może chodzie o niedostatek jin Nerek, wynikający z permanentnego obciążenia organizmu i braku regeneracjiu lub z zaburzeń lękwych. Dalej może to być też długotrwała nadstymulacja Serca wskutek zażywania narkotyków i innych sztucznych używek, utrzymujące się długo stany nerwowego pośpiechu,, nadmiar optycznych, akustycznych i innych bodźców zmysłowych, a także zbyt intensywna i zbyt długa praca umysłowa isiedzenie przy monitorze komputera.
W przypadku niedostatku yang czy też energii Qi Serca oraz Żywiołu Ognia na pierwszy plan wysuwają się objawy takie jak bladość i uczucie zimna, następnie (niekiedy zimne) poty przy niewielkim wysiłku fizycznym albo w ogóle przy jego
braku, ogólne poczucie zmęczenia lub też niedostatek shen z charakterystycznymi objawami.

Emocję właściwe Żywiołowi Ognia jest radość, wyrazem akustycznym śmiech, pora roku to lato, a faza życia to wczesna dorosłość. Radość zawsze jest wyrazem Żywiołu Ognia. Z kolei radość, jaką przeżywamy, bezpośrednio oddziałuje na Żywioł Ognia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.